2 Kasım 2019

Şükür Kurbanı Etini Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanını eğer kendimiz kesiyorsak etinden yiyebildiğimiz gibi usûl ve fürû’a yani üstsoy ve alt soy şeklinde ifade ettiğimiz anne, baba, dede ve nineler çocukları ve […]
2 Kasım 2019

Şükür Kurbanı Kesen Yiyebilir mi?

Evet yiyebilir. Şükür kurbanının etinden kendiniz yiyebildiğiniz gibi muhtaç kimselere de dağıtabilirsiniz.
2 Kasım 2019

Şükür Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Allah-u Teâla’ya kalben yakınlaşmamız, verdiği sayısız maddi ve manevi nimetler için teşekkür ifademizden biri de şükür kurbanıdır. Üzerimizdeki nimeti tamamlayan O’dur ve biz O’nun rızası için […]
2 Kasım 2019

Şükür Kurbanı Nedir?

Bir kul olarak Allah’ın bize bahşettiği maddi ve manevi nimetler için sürekli şükür halindeyiz. Namaz O’na bir şükür, Oruç O’na bir şükür, kurban kesmek O’na bir […]
2 Kasım 2019

Kişi Kendisi İçin Akîka Kurbanı Kesebilir mi?

Vaktiyle Akîka kurbanı kesilmemiş olan kimse kendi namına bir kurban kesebilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allahu Teâlâ’nın emri ile peygamberliğini ilan etmesinden sonra kendileri için ve doğduklarında […]
2 Kasım 2019

Hangi Hayvan Akika İçin Yeterlidir?

Kurban olmaya elverişli bir hayvan, akikaya da yeterli olur. Erkek ve kız çocuk için birer kurban kesilmesi kâfîdir. Bazı âlimler erkek çocuk için iki kurban kesilir […]
2 Kasım 2019

Akika Kurbanı Kestirmenin Hükmü

Hanefî mezhebinde müstehab, diğer mezheplerde sünnettir. Çocuğun doğduğu günden îtibâren kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha fazîletlidir.
2 Kasım 2019

Akika Kurbanı Nedir?

Yeni doğan çocuklar için Allah’a şükür olarak kesilen kurbana verilen isimdir. Akika ismi ise; yeni doğan çocuğun başındaki tüylere verilen isimdir. Kesilen bu kurbana “Akika – […]
2 Kasım 2019

Adak Kurbanı Kimler Yer?

Adak kurbanının etini, adayan kişinin yiyemeyeceği gibi hanımı, babası, annesi, dedeleri, evlâdı ve torunları da yiyemezler. Bunu fakirlere sadaka olarak vermesi gerekmektedir. Şayet yemişlerse yedikleri kadarının […]
×